.: Quy trình triển khai

08:08:34 AM | 14-06-2011 - 242 lượt xem

Bước 1: Lấy yêu cầu thiết kế website, ghi nhận các thông tin yêu cầu của khách hàng, tập trung vào các nội dung

 Ghi nhận các yêu cầu về tính năng, mỹ thuật của website.
 Ghi nhận các yêu cầu về tên miền và máy chủ lưu trữ website(hosting).
 Tư vấn thêm các tính năng dựa vào yêu cầu thực tế của khách hàng.
 Tổng hợp bản yêu cầu xây dựngwebsite và chi tiết kế hoạch thực hiện gửi khách hàng.
 Tiếp nhận tư liệu, thông tin, hình ảnh phục vụ cho việc thiết kếwebsite.
 Ký hợp đồng thiết kế website.

Bước 2: Lựa chọn tên miền – Web Hosting

 Khách hàng lựa chọn tên miền cho website (Ví dụ: www.ten-cong-ty.com).
 Lựa chọn các gói dịch vụ Web Hosting phù hợp với Website.

Bước 3: Thiết kế mỹ thuật

Khách hàng có thể lựa chọn các mẫu thiết kế trong thư viện theo nhiều lĩnh vực khác nhau.

Trong trường hợp có yêu cầu riêng. thiết kế riêng sẽ dựa theo:

 Tông màu của Logo
 Yêu cầu về ý nghĩa website cần thể hiện
 Lĩnh vực của website
 Các tông màu khách hàng yêu cầu

Bước 4: Xây dựng tính năng chính của website

 Xây dựng các tính năng chính và cơ bản của website theo yêu cầu đã được thống nhất.
 Khách hàng kiểm tra các tính năng GPSC đã xây dựng và yêu cầu chỉnh sửa nếu cần.

Bước 5: Hoàn thiện website

 Hoàn thiện các tính năng chi tiết của website, cập nhật nội dung.
 Khách hàng kiểm tra toàn bộ tính năng của website.
 Nghiệm thu sản phẩm.

Bước 6: Hướng dẫn sử dụng

 Hướng dẫn quản trị website.
 Bàn giao tài liệu Hướng dẫn sử dụng.

Bước 7: Bảo trì website

 Đưa website lên các công cụ tìm kiếm Google, Yahoo, MSN,…
 Tối ưu hóa website bằng các gói SEO ON PAGE.
 Hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng và quản trị website

http://whos.amung.us/stats/y0u5ncdqgtk3/

http://www.supercounters.com/stats/1127736