.: Xây dựng chiến lược Marketing Online như thế nào ?

11:42:00 PM | 13-06-2011 - 239 lượt xem

Các bước cơ bản :

Đăng kí tên miền đẹp và xây dựng website thân thiện.

Lựa chọn gói dịch vụ phù hợp với bạn.

Triển khai chiến dịch và kiểm tra số liệu, báo cáo theo từng giai đoạn để có phương án thay đổi thích hợp.

Về phần này, hãy liên hệ bộ phận hỗ trợ để biết chi tiết hơn.

Tin mới


http://whos.amung.us/stats/y0u5ncdqgtk3/

http://www.supercounters.com/stats/1127736