.: Macromedia Flash Tạo hiệu ứng cho ảnh thiên nhiên

04:46:46 PM | 23-09-2011 - 5773 lượt xem

Bài hướng dẫn này sẽ chỉ cho các bạn cách tạo hiệu ứng đơn giản cho hình ảnh thiên nhiên bằng cách sử dụng một số thủ thuật Flash đặc biệt

Bước 1

Lưu lại bức ảnh dưới đây để bắt đầu sử dụng cho bài hướng dẫn, nó sẽ được dùng làm nền flash.

Bước 2

Tạo một tài liệu flash mới. Nhấn Ctrl + J trên bàn phím (Document Properties) và thiết lập chiều rộng của file là440px, chiều cao là 275px. Chọn màu nền bất kỳ và thiết lập Frame rate của Flash là 62 sau đó kích OK.

Bước 3

Đặt tên layer hiện tại là photo. Kích đúp vào nó và đổi lại tên mặc định (Layer 1) thành photo. Nhấn Enter sau khi đã nhập xong tên mới.

Bước 4

Chọn File Import Import to stage (Ctrl + R) và import bức ảnh bạn vừa save as về trong bước 1 vào vùng làm việc của Flash.

Chọn bức ảnh vừa import, vào phần Align Panel (Ctrl + K) và thực hiện lần lượt các lựa chọn sau:

- Đảm bảo ô Align to Stage đã được chọn.

- Kích vào nút Align horizontal center

- Kích vào nút Align vertical center

Bước 5

Trong khi vẫn đang chọn bức ảnh, nhấn F8 (Convert to Symbol) để chuyển đổi nó về dạng Movie Clip.

Bước 6

Kích vào Frame 70 và nhấn F6.

Bước 7

Trở lại Frame đầu tiên, dùng công cụ Selection Tool (V) và kích một lần vào bức ảnh để chọn nó. Vào PanelProperties (Ctrl + F3) ở phần bên phải vùng làm việc của Flash, chọn Filters ở phía dưới cùng của vùng đó. Kích vào biểu tượng Add filter ở góc dưới cùng bên trái của panel đó và chọn Blur, sau đó thực hiện các điều chỉnh như sau:

Bước 8

Kích một lần nữa vào biểu tượng Add filter và chọn Adjust Color. Tiếp tục thực hiện các điều chỉnh sau:

Bước 9

Kích chuột vào bất kỳ vị trí nào ở vùng màu xám giữa Frame 1 và 70 trên timeline, chọn Create Classic Tweentừ menu xuất hiện.

Bước 10

Để file có sự ngừng lại khi chạy, bạn tạo thêm một layer mới với tên action bằng cách kích vào biểu tượngNew layer ở góc dưới cùng bên trái của panel Timeline. Đổi tên layer thành action tương tự như cách đổi tên layer photo.

Bước 11

Tại Frame 70 của layer action, bạn nhấn F6 để tạo keyframe. Tiếp tục nhấn F9 để mở cửa sổ ActionScript. Nhập code sau vào cửa sổ Script:

stop();

Đóng cửa sổ ActionScript lại. Nhấn Ctrl + Enter để thưởng thức thành quả đạt được.

Các tin khác
http://whos.amung.us/stats/y0u5ncdqgtk3/

http://www.supercounters.com/stats/1127736