Giải pháp website

Giải pháp Phần Mềm

 

Mục tiêu của chúng tôi hướng đến các Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ trong nước cũng như hướng tới các đối tác partner ở nước ngoài có nhu cầu tìm kiếm đối tác có trình độ nặng lực ở Việt Nam. Cùng với sự sáng tạo, kinh nghiệm và khả năng, chúng tôi sẽ song hành với các Doanh nghiệp và các đối tác trong suốt quá trình hoạt động, mang đến những giải pháp toàn diện, những ứng dụng hoàn chỉnh.

Lợi ích của khách hàng về các giải pháp phần mềm của chúng tôi là:

+ Đối với doanh nghiệp trong nước , chúng tôi sẽ giúp bạn giải quyết tối ưu hóa bài toán về chi phí nhân lực và chi phí thời gian.
+ Đối với đối tác gia công phần mềm nước ngoài, chúng tối giúp bạn có nhiều sự lựa chọn hơn về độ đảm bảo chất lượng so với các partner, team group, những free lancer nhỏ lẻ.

Một trong những thế mạnh của chúng tôi là đội ngũ Quản trị Dự án WEB Development với nhiều năm kinh nghiệm, trải qua nhiều dự án có độ phức tạp cao và quy mô lớn. Họ đã trưởng thành từ những dự án Outsource nước ngoài với độ khó tính khắc khe cao về phân tích thiết kế quản trị dự án cũng như về kỹ thuật, độ thẩm mỹ và khả năng tương thích rất cao với người dùng cuối.

Hiện nay, chúng tôi đã xây dựng và ứng dụng thành công các phần mềm Hệ thống Quản Trị Quan Hệ khách hàng CRM, Quản lý Kho hàng và giải pháp ERP cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ . Chúng tôi luôn nổ lực kiện toàn quy trình quản lý, nâng cao năng lực để hướng đến sự hoàn thiện trong tương lai.

http://whos.amung.us/stats/y0u5ncdqgtk3/

http://www.supercounters.com/stats/1127736